Genel Müdürlüğümüzce TCDÖİK’dan izin alınması gereken tıbbi cihazların birim tahmini maliyeti belirlenmiştir.
17 Ocak 2022