Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezinin Diyabet Eğitim Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi
30 Mart 2021

 Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezinin Diyabet Eğitim Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi almak için yapmış olduğu başvuru

Diyabet Eğitim Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı standartları doğrultusunda incelenmiş olup, adı geçen merkeze “Diyabet Eğitim Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi” verilmiştir.

Koç Üniversitesi Diyabet Eğitim Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi makam oluru için tıklayınız.